logo stowarzyszenia kalkulator lacznikow ikonka
Jedna Misja
wiele
działań
2020-02-07
VII Międzynarodowa Konferencja ETICS

7-8 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja ETICS, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń organizowane przez nasze stowarzyszenie. Przygotowania idą pełną parą, już wkrótce podamy szczegóły konferencji. A na razie przedstawiamy opinie zebrane po ubiegłorocznej edycji. Miłej lektury!

Więcej informacji - na stronie konferencji.

Piotr Ciborowski, Dyrektor Zarządzający, Henkel Polska Sp. z o.o.

Międzynarodowa Konferencja ETICS to unikalne wydarzenie nie tylko w branży ociepleń, ale też chemii budowlanej. Zainicjowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń przed pięcioma laty, została bardzo dobrze przyjęta, o czym świadczy stale rosnące zainteresowanie – podczas tegorocznej szóstej edycji padł kolejny rekord frekwencji. Wydarzenie wyróżnia tematyka, która ukazuje systemy ETICS w szerokiej perspektywie, nie tylko od strony technicznej, ale także w odniesieniu do zagadnień prawnych, badawczych, ekonomicznych czy środowiskowych, zwłaszcza w kontekście energooszczędności i zrównoważonego rozwoju. Atutem konferencji jest też różnorodne spektrum prelegentów i uczestników, z Polski i zagranicy, wychodzące poza grupę producentów systemów ociepleń i ich komponentów skupionych w SSO. Umożliwia to owocną i wielostronną wymianę poglądów.

W przyszłości warto wzmocnić międzynarodowy wymiar konferencji, chociażby poprzez regularną współpracę z organizacjami branżowymi z innych krajów. Wiedza na temat innych rynków europejskich jest zawsze interesująca i przydatna. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjmowane są też panele dyskusyjne, jak ostatnio o bezpieczeństwie pożarowym elewacji. Debaty eksperckie mogłyby na stałe zagościć w programie nadchodzących edycji konferencji.

Piotr Cieślewicz, Dyrektor Zarządzający, Kingspan Insulation Sp. z o.o.

Jestem bardzo zadowolony z udziału w tegorocznym spotkaniu i rezerwuję już miejsce w kolejnej edycji 7-8 maja 2020 roku. Zainicjowany przez SSO przed 5 laty cykl Międzynarodowych Konferencji ETICS od początku wyróżnia się poziomem merytorycznym oraz wysoką kulturą dyskusji, z której moderowaniem prowadzący konferencję znakomicie sobie radzą. Cenię sobie również możliwość spotkania z kolegami z branży w rzeczowej oraz miłej atmosferze obudowanej programem towarzyszącym o wyjątkowych walorach kulturalnych.

Dariusz Karasiński, Dyrektor Generalny, FS ARBET Sp. J.

To była już 6. konferencja i ponownie były na niej poruszane bardzo ciekawe dla branży zagadnienia. Warto tu wspomnieć o dyskusji wywołanej w sprawie dokumentu SITP "Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". Podzielam pogląd, który został sformułowany jako wnioski z obrad, że rozwiązania proponowane w tym dokumencie mogą wpłynąć negatywnie na jakość i trwałość ociepleń zamiast podnieść bezpieczeństwo pożarowe fasad. Konferencja była okazją, by gruntownie przedyskutować to zagadnienie. Tak sformułowane zalecenia nie powinny się pojawiać i na pewno by się nie pojawiły, gdyby zostały skonsultowane z branżą. I to jest właśnie ogromna korzyść z corocznych konferencji SSO - jest okazja by przedyskutować ważne dla branży ociepleń zagadnienia i budować jej przyszłość.

Andrzej Kielar, Prezes Zarządu Rockwool Polska Sp. z o.o.

Tegoroczna konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i opinii istotnych dla rozwoju branży ociepleń w Polsce. Szczególnie ważnym aspektem, któremu poświęcono nadspodziewanie dużo czasu była kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Atmosfera tej dyskusji była gorąca, co oceniam bardzo pozytywnie, świadczy to bowiem zarówno o znaczeniu tego zagadnienia jak i o konieczności otwartego dialogu mającego na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań. Bezpieczeństwo, które musi być zawsze priorytetem powinno być zapewnione z uwzględnieniem istotnych uwarunkowań technologicznych. Mam nadzieję, że konferencja była pierwszym krokiem w tym kierunku.

Maciej Korbasiewicz, Prezes Zarządu, Bolix SA

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji ETICS poruszono wiele tematów, które są dziś bardzo istotne dla naszej branży. Trendy w sektorze ociepleń, prace legislacyjne, badania i kontrole, ekologia i zrównoważony rozwój, znaczenie jakości wykonawstwa, doświadczenia z innych rynków, innowacje… Aktualność programu imprezy stworzonej przez SSO jest jej wielkim atutem.

Największe zainteresowanie uczestników tegorocznej konferencji wzbudził chyba blok poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu ocieplonych budynków. Impulsem do rzeczowej dyskusji tego zagadnienia były firmowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Opracowanie to, jako wybiórcze, cząstkowe spotkało się z krytycznym przyjęciem z wielu stron, zwłaszcza że sam tytuł w sposób nieuprawniony przypisuje sobie rangę dokumentu formalno-prawnego, której w rzeczywistości nie posiada.

Doskonalenie systemów ETICS należy prowadzić w oparciu o dyskusje wszystkich aspektów stosowania systemu, a nie koncentrując się wybiorczo nad jednym z nich. W przeciwnym wypadku nosi znamiona działań lobbystycznych. Stowarzyszenie SSO współdziała z rozbudowanym środowiskiem badawczym specjalistów z wielu dziedzin o kilkudziesięcioletnim dorobku naukowym i inżynierskim specjalizującym się w zagadnieniach ETICS. Ignorowanie tego dorobku jest błędem.

Jako producenci systemów ociepleń byliśmy zaskoczeni tym opracowaniem i przypisywaną mu przez autorów wagą. Pełne rezerwy stanowisko SSO wobec wytycznych SIPT mocno wybrzmiało podczas konferencji. Dobrze, że od kilku lat mamy w Polsce wydarzenie dedykowane wybitnie branży ETICS, które umożliwia cenną wymianę opinii i motywuje do współpracy przy realizacji celów ważnych dla całego środowiska związanego z systemami ociepleń.

Maciej Kubanek, Prezes Zarządu, Związek „SIPUR"

Coroczne spotkania organizowane przez SSO wypisały się na stałe do kalendarza wielu profesjonalistów budowlanych pracujących na rzecz z wiodących firm, instytutów i organizacji branżowych, w tym także Związku „SPIUR". Mamy nadzieję na ich kontynuowanie w formie uwzględniającej zmieniający się rynek, rosnącą konkurencję oraz wymagany w debacie publicznej poziom merytoryczny i kulturalny.

Marcin Kulesza, Dyrektor ds. badań i rozwoju, Atlas sp. z o.o.

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, która odbyła się w dniach 9-10 maja w Ożarowie Mazowieckim, to kolejna z konferencji organizowanych przez SSO, w której dane mi było uczestniczyć. Podobnie jak poprzednie miała bardzo interesującą tematykę, w tym roku zdominowaną mocno, częściowo na skutek kontrowersyjnej publikacji jednego ze stowarzyszeń, przez bezpieczeństwo pożarowe. Nowatorskim rozwiązaniem był panel dyskusyjny w tym temacie, pokazujący jak różne, a jednocześnie jak podobne podejście mają producenci składowych elementów ETICS, jak również jego systemodawcy.

Jak zawsze w konferencji czynnie brali udział przedstawiciele instytutów badawczych oraz Nadzoru Budowlanego, co pokazuje że konferencja ta „cementuje" środowisko związane z systemami ociepleń na różnych poziomach. Tegoroczna konferencja, zresztą podobnie jak poprzednie edycje, dała możliwość interesujących, merytorycznych rozmów w tematach związanych z branżą jak również w bardziej osobistych, co jeszcze mocniej integruje to środowisko. Obecność prelegentów zza granicy, którzy mają inne spojrzenie na ETICS jest zawsze nieoceniona. Mając szanse uczestniczyć w innych konferencjach branżowych mogę potwierdzić naprawdę dużą integrację naszego, „etiksowego" środowiska. Organizatorom mogę tylko pogratulować i powiedzieć „trzymajcie tak dalej".

Małgorzata Niziurska, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Oceny Technicznej, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych

Coroczne Konferencje ETICS są ważnym wydarzeniem w kalendarzu spotkań przedstawicieli branży i zainteresowanych środowisk, w tym przedstawicieli Nadzoru Budowlanego, Jednostek Oceny Technicznej i mediów. Skala tego przedsięwzięcia i ogromne zainteresowanie potwierdza jak istotne są podejmowane w trakcie tych spotkań tematy. Tegoroczna edycja skupiła się, szczególnie w pierwszej części na bezpieczeństwie pożarowym elewacji. Temat ten podjęto z różnych powodów. Komisja Europejska zainicjowała prace , które zmierzają do wprowadzenia ujednoliconej metody badawczej do badania rozprzestrzeniania przez ściany zewnętrzne w tzw. "dużej skali", co wynika m. in. z tragicznego w skutkach pożaru w Londynie, do którego doszło w 2017 roku. Na naszym krajowym rynku również podejmowane są inicjatywy, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego, ale proponowane rozwiązania budzą wiele kontrowersji, czego dowodem była burzliwa debata podczas tegorocznej edycji Konferencji ETICS. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych realizując badania w tym zakresie, również w dużej skali jest żywo zainteresowany współpracą z całym środowiskiem producentów i organów nadzoru, aby wprowadzić w tym zakresie jednolite wymagania, których założenia poparte będą analizą przeprowadzonych badań i będą uwzględniały wszelkie uwarunkowania, również technologiczne i rynkowe. Podjęcie otwartych rozmów na ten temat, w szerokim gronie zainteresowanych, jest więc słuszną inicjatywą, czego potwierdzeniem była tegoroczna edycja Konferencji.

Anna Panek, Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej, Instytut Techniki Budowlanej

Odbywająca się już od sześciu lat Międzynarodowa Konferencja ETICS, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, tak kompleksowo poruszająca zagadnienia istotne nie tylko dla producentów systemów ociepleń i wyrobów związanych, ale także dla jednostek oceny technicznej, jednostek certyfikujących, nadzoru budowlanego, jest z pewnością wydarzeniem bez precedensu. Omawiane w czasie Konferencji zagadnienia odzwierciedlają aktualny stan wiedzy w obszarze zagadnień związanych z ETICS, a także wpisują się w toczące się w środowisku budowlanym debaty merytoryczne, związane z wykonywaniem oraz stosowaniem systemów ETICS.

Instytut Techniki Budowlanej od wielu lat uczestniczy w tej Konferencji, starając się wspierać branżę wiedzą zdobytą w czasie swojej długoletniej działalności naukowo-badawczej w obszarze ETICS, a także wieloletniego funkcjonowania jako jednostka aprobująca, obecnie jednostka oceny technicznej, aktywna na forum międzynarodowym. Uczestnictwo w Konferencji jest dla nas ważnym wydarzeniem, a spotkanie z ekspertami z innych krajów, prezentującymi swoją wiedzę i poglądy, prawdziwą przyjemnością.

Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający, European Association for ETICS (EAE)

Zawsze z przyjemnością przyjmuję zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, reprezentujące Polskę w EAE, do udziału w Międzynarodowej Konferencji ETICS. Jestem pod wrażeniem doskonałej organizacji i liczby uczestników – w tym roku padł nowy rekord frekwencji. Gratulacje! To niezwykłe, że w konferencji biorą udział nie tylko ludzie z branży, ale także przedstawiciele jednostek oceny technicznej, instytutów badawczych, dziennikarze. Dowodzi to, że konferencja naprawdę stała się platformą informacyjną dla branży ociepleń. W tym roku szczególnie interesujący był dobór tematów, od zagadnień krajowych do problematyki europejskiej, wsparty przykładami z różnych krajów. Byłem pozytywnie zaskoczony, jak działa nadzór rynku w Polsce i jak zmienia jakość i niezawodność wyrobów budowlanych w pozytywny trend.

Wojciech Szczepański, Dyrektor ds. zarządzania produktami, Sto Sp. z o.o.

Po raz kolejny Międzynarodowa Konferencja ETICS okazała się bardzo udanym i owocnym spotkaniem. Duża liczba uczestników, w tym szeroka reprezentacja branży ociepleń, potwierdza, że ta cykliczna już impreza cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Interesujące referaty przedstawicieli wszystkich trzech krajowych Jednostek Oceny Technicznej pozwoliły zapoznać się z tematyką nieco mniej popularną, ale bardzo istotną w perspektywie rozwoju stosunkowo nowych, mniej popularnych rozwiązań, kierunków rozwoju w zakresie oceny rozwiązań, jak również wymogów i metodyki badań w zakresie wymagań p-poż w innych krajach. Ciekawe referaty kolegów reprezentujących inne kraje (Niemcy, Ukraina, Austria) pozwoliły na zagadnienia związane z branżą spojrzeć z nieco innej strony. Nie obyło się również bez tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem. Niewątpliwie dyskusję pierwszego dnia zdominował panel dyskusyjny poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu ETICS. Przy tej okazji uczestnicy w panelu mocno skrytykowali ułomności broszury opracowanej przez SITP („Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe"), które przygotowane bez konsultacji ekspertów z branży ociepleń zawierają wiele niepoprawnych pod względem technicznych rozwiązań. Z pewnością tematyka poruszana na konferencji oraz towarzysząca jej atmosfera już teraz obudziły apetyt na przyszłoroczne spotkanie.

Tomasz Sojski, Dyrektor, KLIMAS Sp. z o.o.

Tego typu cykliczne spotkania, jak coroczna Konferencja dotycząca systemów dociepleń ( w tym roku była to już VI edycja), organizowana pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń pozwala nam jako producentowi jednego ze składowych tego systemu – łączników mechanicznych – na bieżąco śledzić trendy na rynku zarówno w rozwoju materiałów dociepleniowych, ale również zachodzące zmiany w zakresie uwarunkowań i przepisów, a także zapoznać się z mechanizmami i przepisami obowiązującymi na terenie innych państw, także spoza Unii Europejskiej. Możliwość szerszego spojrzenia na zjawiska zachodzące na rynku coraz nowszych technologii w zakresie dociepleń ścian, nowych materiałów termoizolacyjnych, pozwala nam jako producentowi na konkretne działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb klientów, technologii, ale również na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych naszych produktów dla takich systemów.

Chciałem w tym miejscu zaznaczyć, iż firma nasza bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia SSO i po części czujemy się również współgospodarzami Konferencji. Udział w tego typu spotkaniach pozwala na wymianę uwag, doświadczeń oraz prognoz w bardzo szerokim spektrum problematyki dociepleń, co z kolei pozwala nam spojrzeć na całą branżę z innej perspektywy. Patrząc z perspektywy SSO oraz tematów poruszonych podczas Konferencji odnoszę jednak wrażenie, iż wiele instytucji i organizacji związanych z szeroko rozumianą branżą dociepleń działa trochę w rozproszeniu , brak jest widocznych oznak włączenia się do prac instytucji państwa , chociaż ostatnia majowa Konferencja przyniosła pierwsze sygnały zmiany stanowiska w tym zakresie. Generalnie uważam, iż tego typu spotkania wnoszą do branży wiele potrzebnych, użytecznych spostrzeżeń i uwag, które owocują pozytywnymi zmianami w środowisku związanym z dociepleniami ścian, ale również zachodzącymi zmianami w patrzeniu na systemy dociepleń przez wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Mam nadzieję, iż przyszłoroczna , już VII edycja Konferencji przyniesie nowe informacje i ciekawostki w tym zakresie, czego Państwu i sobie życzę.

Magdalena Stachowska, Dyrektor Generalny, Gunnex PL Sp. z o.o

Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń uważam za wydarzenia na dość wysokim poziomie merytorycznym i bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Jesteśmy członkiem innych branżowych stowarzyszeń i doroczne spotkania SSO zdecydowanie odbiegają od nich na korzyść. Szczególnie cenię sobie fakt, iż czas konferencji jest wykorzystywany na merytoryczne prezentacje oparte w dużej mierze o doświadczenia innych krajów lub badania ośrodków badawczych, a nie – jak to często bywa w przypadku innych konferencji – na prezentacje jedynie oferty poszczególnych członków czy sponsorów. Nie do przecenienia jest również obecność pracowników naukowych z akredytowanych jednostek certyfikujących, które dzielą się wiedzą i służą wsparciem w przypadku pytań czy wątpliwości.

Co do znaczenia dla branży, myślę, iż Konferencje niewątpliwie integrują środowisko i stanowią platformę do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami elementów systemów dociepleń. Ubolewam jedynie, iż poza producentami najważniejszych elementów tzw. galanteria jest w zasadzie niereprezentowana, a w prezentacjach jedynie sygnalizowana. A wszak jakość docieplenia jest nierozerwalnie złączona również z jakością elementów galanterii. Cieszy mnie fakt, iż organizatorzy imprezy poszukują nowych kierunków rozwoju takich, jak akustyka, która moim zdaniem do tej pory była w Polsce często pomijana i stanowi relatywnie nowe zagadnienie, warte przybliżenia szerszemu gronu wykonawców dociepleń oraz użytkowników budynków.

Zaskoczyła mnie nieco polemika podczas ostatniej konferencji wokół tematu łączenia dociepleń na bazie styropianu i wełny. Dla firmy reprezentującej galanterię w pierwszym odruchu była nieco niezrozumiała i moim zdaniem nieco za bardzo zdominowała pierwszy dzień Konferencji. A przecież Stowarzyszenie zrzesza nie tylko producentów styropianu, ale również producentów wełny czy też izolacji PIR. Tym ostatnim również warto byłoby poświęcić może nieco więcej miejsca w przyszłości, szczególnie iż zaczynają oferować rozwiązania certyfikowane w ramach systemu ETICS. Od strony organizacyjnej wszystko stoi na wysokim poziomie i pozostaje mi jedynie życzyć Stowarzyszeniu utrzymania tego poziomu.

Jacek Szwoch, Prezes Zarządu, Swisspor Polska Sp. z o.o.

Nasza firma należy do Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń od ubiegłego roku, jesteśmy więc nowym członkiem i znajduję konferencje organizowane przez SSO jako bardzo fajny pomysł na to, żeby upowszechniać całą ideę systemów ociepleń, czyli ETICS-u. Organizatorom udaje się przyciągnąć ludzi, którzy mają na tę branżę rzeczywisty wpływ, instytuty naukowe, autorytety, i rzeczywiście zrobić fajny event wokół tego zagadnienia . Spotkanie wyróżnia się ponadto świetną organizacją. Mnie się to bardzo podoba. Zwraca uwagę, że SSO znajduje też dla każdej konferencji jakiś lejtmotyw, główny temat, wokół którego się toczą wszystkie prelekcje, prezentacje, wystąpienia. I rzeczywiście jest o czym rozmawiać. W efekcie impreza bardzo skutecznie popularyzuje systemy ociepleń.

Anna Śpiewak, Prezes Zarządu, Austrotherm Sp. z o.o.

Konferencja organizowana przez SSO jest dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej branży. Uczestniczę w niej od początku, od 2014 roku, i podczas każdej edycji z zainteresowaniem śledzę jej przebieg. Konferencja to świetne miejsce do wymiany opinii na aktualne tematy związane z ociepleniami. Są sprawy, do których regularnie wracamy co roku, o innych rozmawiamy zależnie od bieżącej sytuacji na rynku. W tym roku kluczowym zagadnieniem okazało się bezpieczeństwo pożarowe elewacji, w związku z kontrowersyjną publikacją SITP nt. projektowania ociepleń. W naszym środowisku dominuje przekonanie, że w Polsce nie ma powodów do zmiany standardów w tym zakresie, ponieważ w obecnym stanie prawnym bezpieczeństwo pożarowe elewacji wykonanych w systemie ETICS jest zapewnione. Podobny pogląd mocno wybrzmiał podczas majowej konferencji. Cieszę, że SSO stworzyło miejsce spotkań, które łączy branżę i pokazuje, jakie są nasze priorytety w pracy dla jej rozwoju.