logo stowarzyszenia kalkulator lacznikow ikonka
razem
tworzymy
klimat
Stowarzyszenie | o nas
logo stowarzyszenia

Nasze stowarzyszenie jest branżową organizacją czołowych, polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Zadaniem, które łączy nas we wspólnym działaniu, jest upowszechnienie udokumentowanej jakości rozwiązań ETICS, oraz wynikających z ich zastosowania korzyści w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro ( gospodarka krajowa i światowa). Promujemy także prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń, dzięki którym możliwe jest korzystanie z wszystkich zalet technologii ETICS. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Mamy już za sobą jedenaście lat owocnego działania. Przez cały ten czas wyspecjalizowane zespoły eksperckie pracowały nad zbieraniem w jedną, spójną koncepcję standardy, zasady, zalecenia, których przestrzeganie daje gwarancję pełnych korzyści płynących z zastosowania ETICS. Owocem tej kooperacji są m.in fachowe wydawnictwa: „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych”, „Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń”, „ Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS” i wiele innych. Edukacyjna działalność SSO koncentruje się na merytorycznym przygotowywaniu szkoleń z zakresu stosowania i eksploatacji systemów ociepleń, udziału w prelekcjach dla różnych grup odbiorców zainteresowanych ta tematyką, przygotowywaniu eksperckich artykułów do prasy branżowej i gospodarczej.

Nasze stowarzyszenie jest jednym z inicjatorów powołania, w roku 2008, European Association for ETICS (EAE), forum współpracy stowarzyszeń z różnych krajów Europy.