logo stowarzyszenia kalkulator lacznikow ikonka
razem
tworzymy
klimat
Stowarzyszenie | misja
logo stowarzyszenia

Do naczelnych zadań Stowarzyszenia należy:

  • upowszechnianie kompleksowej wiedzy z zakresu BSO, dostosowanej do specyfiki i potrzeb danej grupy odbiorców, tj: -wykonawców -projektantów -inwestorów -urzędników i inspektorów nadzoru -ogółu społeczeństwa,
  • uczestnictwo w roli eksperta w pracach instytucji badawczych, instytucji zajmujących się jakością produktów i ich dopuszczaniem do obrotu, pełnienie funkcji doradczych dla organów administracji państwowej zajmujących się regulacjami w sektorze budownictwa,
  • wspieranie działalności naukowo-technicznej, w tym prac badawczo-rozwojowych w zakresie termomodernizacji,
  • dialog z wykonawcami i użytkownikami systemów ociepleń - uświadamianie zagrożeń wynikających ze stosowania materiałów nie objętych systemem aprobat, zaniechania systemowego podejścia do wykonywania ociepleń, nieprawidłowego wykonawstwa,
  • współpraca z innymi organizacjami, stawiającymi sobie za cel krzewienie idei energooszczędności.