logo stowarzyszenia kalkulator lacznikow ikonka
razem
tworzymy
klimat
Stowarzyszenie | zarząd
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi sześć osób:
jacek micalak

Jacek Michalak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria) oraz na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). Z branżą budowlaną związany jest zawodowo od 1996 roku w spółce Atlas, od października 2007 sprawuje w niej funkcję wiceprezesa ds. rozwoju. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów i ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67. Autor i współautor 22 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, 25 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautor jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Od 2003 roku prezes zarządu Atlas Sztuki, spółki prowadzącej galerię sztuki współczesnej.

logo stowarzyszenia

Kamil Kiejna

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Poza funkcją pełnioną w Zarządzie SSO, jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Uczestniczy także w pracach komitetów technicznych PKN oraz Rady Normalizacyjnej PKN. Karierę zawodową w branży budowlanej rozpoczął w 2009 r. w Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. W 2010 r. współtworzył Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.

Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z prawa konkurencji na PAN.

Jacek Kulig

Jacek W. Kulig

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Jacek W. Kulig współtworzył, w 2003 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, a pięć lat później był jednym z inicjatorów utworzenia European Association for ETICS i pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w pierwszej kadencji. Od 2020 roku pełni funkcję prezesa EAE Zawodowo związany z branżą od 1997 r., najpierw w Dryvit Systems, zaś od dziewięciu lat w Henkel Polska. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest żonaty, ma troje dzieci.

jacek micalak

Rafał Adamczyk

Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach o specjalności konstrukcje budowlane, a także studia podyplomowe MBA na kierunku Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym.
Z branżą mocowań dla budownictwa związany jest od blisko 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach branży budowlanej specjalizujących się w systemach budowlanych, w tym w elementach złącznych. Od 2006 roku piastuje stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Krajowej w EJOT Polska, gdzie odpowiada za realizację strategii sprzedaży w ramach działu budowlanego EJOT w Polsce. Aktywny członek stowarzyszenia SSO od początku jego istnienia, tj. od 2003 roku oraz członek Zarządu SSO w latach 2008-2016.
Członek Stowarzyszenia DAFA – Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad od początku jego istnienia, od 2006 roku.

jacek micalak

Paweł Pogorzelec

Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Ukończył kierunek inżynierii materiałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Od ponad 20 lat związany jest z branżą ociepleniową. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych wyrobów chemii budowlanej, a zwłaszcza funkcyjnych materiałów powłokowych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, bierze także udział w pracach Komisji Technicznej SSO. Reprezentuje stowarzyszenie w Komitecie ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej. Od 23 lat pracuje w firmie Greinplast sp. z o.o.

jacek micalak

Dariusz Łazęcki

Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów MBA dla Inżynierów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Z branżą budowlaną zawodowo związany od 1999 r., od wielu lat w firmie Termo Organika a wcześniej maxit i Henkel (Ceresit). Pracuje jako ekspert w kilku Komitetach Technicznych PKN i dwóch CEN TC88: WG4 i WG18, zajmujących się materiałami izolacyjnymi i systemami ociepleń. Pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa w EUMEPS (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu).